01|16
[krytyka]
  • Ucieszyłam się, kiedy dobroczynna organizacja edukacyjna ALTEMUS zaprosiła mnie do uczestnictwa w międzynarodowym kulturalno-edukacyjnym projekcie RITES OF PASSAGE Rytuały poświęcania dla narodu: w poszukiwaniu ukraińskiej tożsamości. Z jednej strony, dlatego, że sprzeczne...
  • Kobiecość w twórczości Sienkiewicza stanowi rozległą i złożoną sferę symbolizacji, która we wstępnej, uproszczonej lekturze, znaczy: „– Otrzymaliście dar, utraciliście go lub pozwoliliście sobie odebrać, więc teraz musicie go odzyskać, udowadniając równocześnie, że...
  • „Miasto Szklanych Słoni” zabiera nas w opętańczą podróż do kresu przedstawienia – spektaklu widzialnego świata, a zarazem możliwości jego reprezentacji w języku, literaturze, w narracjach jako zorganizowanych słownikach, których leksemy pozwalają nam analizować i oceniać nasze...
  • W 1997 roku powódź zabrała wiele zwierząt z zoo w Opolu. Utopił się nawet hipopotam. Przeczytałem o tym w gazecie, to było jedno z tysięcy doniesień o wielkiej wodzie i stratach, o bohaterstwie i nędzy, wszystko kiczowate, wszystko w równym, ponurym tonie, tak że nawet...