01|16
[krytyka]
  •  Polska jest dziś krajem tryumfalnego pochodu prawicowego radykalizmu o fundamencie religijnym. Krajem, którego polityka wewnętrzna sprowadza się z jednej strony do nieustannego rozliczania prawdziwych lub fałszywych przewin ludzi żyjących w komunizmie (a zatem niemal...
  • Mój związek z Polską jest raczej toksyczny. Nie rozumiemy się, a w niedziele i święta rzucamy talerzami. Zaczyna się spokojnie. Od słowa. Ale za słowem idzie już cały świat i wkrótce trudno sobie przypomnieć, czy pokłóciliśmy się o obiad, czy o coś znacznie poważniejszego....
  • Myśl Waltera Benjamina jest myślą eksperymentalną. W swoich pracach Benjamin sonduje rozmaite koncepcje uwikłania w rzeczywistość mityczną i rozmaite figury działań mesjańskich. Jego dzieło jest jednorodne, ale nie w takim sensie, że wszystkie jego teksty mówią to samo, lecz w...
  • Z Dorinką poznałyśmy się w 2003 roku, w pewien słoneczny jesienny poranek we lwowskim hotelu "George", do którego trafiła ona w środku nocy, ponieważ pociąg relacji Wiedeń-Lwów przyjeżdżał o północy. Stres związany z podróżą dało się odczuć podczas rozmowy telefonicznej, którą...
  • Dorinka odeszła 2 maja. Następnego dnia dostałam od niej maila. W pasku z tematem było jedno słowo: Adieu! A w środku zdjęcie roześmianej twarzy i dwie daty: 20.07.1957 – 2.05.2013. Pogrzebu nie będzie, napisała, ponieważ przekazałam swoje ciało Instytutowi Anatomii...